Directeur

Solliciteer nu

Directeur

Wij zijn op zoek naar een directeur voor onze erkende cultuurprofielschool Oscar Carré.

Over de school:

De Oscar Carré ligt in de Amsterdamse wijk ‘De Pijp’ in Amsterdam-Zuid. Op onze school krijgen ongeveer 360 leerlingen les, verdeeld over 16 groepen. Onze populatie op school is een goede afspiegeling van de wijk.

De Oscar Carré is Kunst & Cultuur!

Wij zijn trots op ons educatief partnerschap met het Stedelijk Museum en het Tropenmuseum dat we de afgelopen jaren hebben opgestart en verder uitgebouwd. Ook met andere culturele instellingen hebben we een intensieve samenwerking. Zowel aan programma's van De Hermitage, Het Rijksmuseum, Het Van Gogh Museum, Allard Pierson Museum, Amsterdam Museum, als het Concertgebouw nemen we deel.

De Oscar Carré is een school waar leerlingen worden gezien en gehoord. Motivatie en betrokkenheid van onze leerlingen zijn een belangrijk uitgangspunt. We zijn een plek waar leerlingen hun zelfbeeld vergroten en zelfvertrouwen en empathie op een prettige wijze kunnen ontwikkelen. Onze leerlingen kunnen hun talenten ontwikkelen in een attractieve, uitdagende en rijke leeromgeving binnen en buiten de klas. Onze leerlingen voelen zich vrij om creatief te worden en reflecteren met elkaar en op zichzelf om verder te kunnen groeien. Hierbij komen immers de mooiste ontdekkingen tot stand.

We willen een plek zijn waar kinderen veel samen leren, werken, ervaren, ontdekken en experimenteren met handen, hoofd en hart.

Over de directeur:

Wij zoeken een directeur die beschikt over een verbindende leiderschapsstijl en ervaring heeft (als leidinggevende) in een onderwijsorganisatie. Een professional die er plezier aan beleeft om met ons verder te bouwen aan onze school en hier op een inspirerende manier sturing aan geeft. Onze directeur gaat door op de ingezette koers en geeft daarbij ruimte aan het professionele team dat verantwoordelijkheid neemt en trots is op haar werk. Onze directeur is daarbij zichtbaar, transparant, flexibel, benaderbaar en weet wat er leeft bij de kinderen, de ouders, in de wijk en de medewerkers van de school.

Onze nieuwe directeur:

 • heeft ervaring of affiniteit met ons kunst- en cultuurprofiel;
 • heeft ervaring in het onderwijs;
 • heeft een duidelijke visie op (cultuur)onderwijs;
 • heeft oog voor de verschillende talenten en zet deze in voor de verdere schoolbrede ontwikkeling en groei;
 • kan op een inspirerende wijze sturing geven aan (onderwijs)ontwikkelingen;
 • is daadkrachtig in de besluitvorming, met daarbij steeds een goede balans tussen sturen en ruimte geven;
 • is transparant, betrouwbaar en proactief in de manier van communiceren;
 • is benaderbaar en zichtbaar;
 • is flexibel en heeft diversiteit hoog in het vaandel staan;
 • weet verbinding te maken met alle partijen in en om de school;
 • heeft HBO+ werk- en denkniveau;
 • heeft de opleiding tot schoolleider basisonderwijs gevolgd, of is bereid deze te volgen.

Wij zijn op zoek naar een directeur die (bij voorkeur) na de zomervakantie kan starten. Spreekt deze vacature je aan, maar mocht je pas later in het schooljaar kunnen beginnen? Laat je dan niet tegenhouden te solliciteren.

Wij bieden je:

 • Een inwerkprogramma en persoonlijke begeleiding in je eerste jaar bij OOadA; 
 • Samenwerking met een groep van 21 enthousiaste collega-directeuren;
 • Invloed op beleidsvorming via thematische ontwikkelteams;
 • Keuzemogelijkheden voor persoonlijke arbeidsvoorwaarden;
 • Een aantrekkelijk bovenschools programma voor leren en ontspannen;
 • Een aanstellingsomvang van 1,0 fte, honorering op basis van schaal D12 van de CAO-PO. 

Solliciteer

Solliciteer via de knop hieronder. Wij ontvangen je reactie graag voor 28 mei 2023.

De eerste gespreksronde staat gepland op dinsdag 6 juni 2023 (vanaf 14.00 uur). De tweede gespreksronde zal worden gehouden in week 25.

Meer informatie over de school kun je vinden op de school website Een impressie van de school geeft onderstaande video. Voor vragen kun je contact opnemen met Fraukje Selen (06-12205369 of sollicitatie@ooada.nl).

We kijken uit naar jouw verhaal!